شما در حال مشاهده نسخه موبایل وبلاگ

زیبایی ها و جاذبه های ارسنجان فارس

هستید، برای مشاهده نسخه اصلی [اینجا] کلیک کنید.

شکار در خشکی :فیلمی سریالی تصویری نقشواره بر پیکره طاق بستان کرمانشاه ، ساسانی ،

صحنه شکار گوزن :این صحنه حدودی 6متر در 4 متر بر دیواره طاق بستان حجاری شده ،فیل بانان در 3 ردیف گوزن ها را در بسوی شکارگاه حصار مانندی میرانند . جلودار انان چند گوزن دست اموز با روبان در گردن در حال فرارند .درون قاب شکارگاه شاه سوار بر اسب در سه قسمت طراحی و حجاری شده و حجار کوشیده مراحل شروع و پایان ان را بشکل سریالی حجاری کند . بخش نخست شاه سوار بر اسب قوی هیکل و شمشیری مرصع بر کمر و کمانی بر گردن . پشت سرش بانویی چتر بدست شاه را همراهی ، در پست سر وی سه ردیف ملازمان نقش شده است . انها در حال احترام و نواختن الات موسیقی جهت هیجانی نمودن شکار و شکارگاه هستند . در مقابل شاه هم تعدادی رامشگران در حال کف زدن وهم چنگ می نوازند ، باز هم چهار نفر در مقابل همه مشغول نواختن موسیقی اند . صحنه دوم شاه در حال شکار نشان میدهد و چهار نعل در حال تاختن تیر انداری و شکار را انجام داده ( تیر و کمان ) همراهان شاه پشت سر او همراهی و تاخت و تاز نموده اند . در بخش نهایی و پایین ترین قسمت صحنه شکار خاتمه و و شاه کمان بر گردن نقش شده و در سمت چپ حصار شتر سواران گوزن های شکار شده را جمع اوری و به مقصد حمل می کنند و این صحنه با رسم و حجاری جزییات جزوی از نقوش جذاب و کم نظیر دنیای قدیم ایران در طاق بستان در کنار شکار گاه ،شاه در باطلاق نقش و حجاری گردیده و هنر ایران باستان را به نمایش گذاشته است . در طاق بستان آثاری از دورانهای ساسانی و قاجاری و در بیستون از داریوش هخامنشی و اشکانی هم نقش شده است .بازدید شهریور 95


معدن قدیمی 4


سریال سنگ نگاره ی فیلمی طاق بستان کرمانشاه

شکار در 4 مرحله با ظرافت و مهارت حجاری شده فیل بانان سواره شکار (گراز ها) را به بخشی از نیزار رم میدهند شاه با حمایت اطرافیان خود با تیر و کمان شروع به تیر اندازی و شکار میشود ، پایان شکار اعلام شده و تیر و کمان برداشته میگردد . مرحل اخر شکارها جمع اوری و توسط خرطوم فیلها باربندی و انها که زنده هستند با ضربات جان انها را میستانند . البته تمام مراحل با رامشگران و دست زنان و کف زنان و نواختن آلات موسیقی به اصطلاح به هیجانات شکار می افزایند . دوره ساسانی و قاجار آثاری را بر پیکره طاق بستان می بینیم

زیبایی های نهان و آشکار فاروق -مرودشتکاریز
گل یخی 2 -یخ گلی

ابر کوه ،اب انبار


کوهنجان 1


کوچه باغی با دیوار مفروشنمایشگاه ایرانگردی ایلات و عشایر شیراز -گلستان


گوناگون


کودکان در مزرعه
تابلو فرش-جوکار

ارگ
12345678910
last